Технології / Ціни на Висотні роботи / Утеплення в Дніпродзержинську, висотні роботи, ремонт, монтаж. / Утеплення пінопластом
Утепление и ремонт высотных зданий
Популярное:
Популярные страницы сайта
Технология
Утепление "Шуба"
Утепление балконов
Монтаж рекламы
Ремонт дымарей
Примеры работ
Личный сайт
Вторник, 20.08.2019, 00:35

т. (О67)5287123
т. (О93)6361103

Теплоізоляція стін

Гарним, перевіреним рішенням для старих і нових будинків є додаткова теплоізоляція стін "мокрим методом". Спосіб полягає в кріпленні спеціальним клеєм плит пінопластів, захисту їх поверхні полімерцементними складами, армованими спеціальною скло-волоконною сіткою і при необхідності нанесенні шару декоративної штукатурки.

Збереження засобів наших клієнтів і довкілля є можливим! Мешкати в теплих приміщеннях і при цьому витрачати менше засобів при платі за газ і електрику.

Квартири утеплені пінопластом стають тепліше, а фасади при цьому набувають привабливого індивідуального виразного вигляду.

Ефективне зменшення тепловтрат стінами
повне оновлення фасаду квартири при збереженні архітектурних форм будівлі

невелика вага пінопласту, що не впливає на конструкції будівлі;

можливість вирівнювати стіни ;
можливість пристосувати фасад з пінопласту до наявних архітектурних деталей будинку(карнизи, балкони і тому подібне)

Збереження засобів на опалюванні є наслідком утеплення пінопластом і обмеження втрат тепла через стіни будинків.


Поява плісняви на неутеплених стінах


Поява плісняви на неутеплених стінах

Неутеплені пінопластом стіни або з не відремонтованими швами викликають збільшення намокання і, як наслідок, промерзання. Промоклі місця також можуть бути вогнищами плісняви. Чим холодніше стіни тим сильніше треба обігрівати приміщення, щоб умови перебування в них були терпимими і комфортними. Дуже тепле повітря частенько дуже вологе. Поблизу охолоджених стін, водяні пари конденсуються і з'являється пліснява. На вологих поверхнях швидше осідає пил і розростаються спори плісневих грибків. Шпалери або матеріали на основі деревини в такій ситуації стають поживним середовищем для поширення плісняви. Замовлена у нас теплоізоляція зовнішніх стін допомагає зменшити до мінімуму конденсацію водяної пари як на внутрішній поверхні стін, так і по усьому їх перерізу.

різні системи теплоізоляції

Застосовуються різні системи теплоізоляції - це

"мокрий метод"(штукатурними сумішами)

"мокрий метод"(штукатурними сумішами)

"вентильовані фасади". ( зборно - розбірні конструкції )

"вентильовані фасади". ( зборно - розбірні конструкції )

Керуючись принципом, що система повинна забезпечити на фасаді будівлі суцільний і рівномірний термоізоляційний шар, то ці методи виправдали себе в здатності виконати цю умову.

Утеплення пінопластом служить людству величезною користю, недооцінювати яку сучасній людині просто недалекоглядно. На сьогодні, зовнішнє утеплення фасаду будівлі є одним з самих эфективных інструментів зниження тепловтрат як у виробничих так і в житлових спорудах. Теплоізоляція дозволяє понизити витрати на опалювання і захистити довкілля.

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

1. ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови:
Δw Δwд,
де Δw збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою;
Δwд - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, залежно від виду матеріалу.

Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари, e(х), і насиченої водяної пари E(x) у товщі шарів огороджувальної конструкції. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі x, Па,

2. Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.


Теплоізоляційна оболонка будинку
- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечує збереження теплоти для опалення приміщень


Непрозорі конструкції
- ділянки теплоізоляційної оболонки будинку (стіни, покриття, перекриття тощо), до складу яких входить один і більше шарів матеріалів, що не пропускають видиме світло


Світлопрозорі конструкції
- ділянки теплоізоляційної оболонки будинку (вікна, балконні та вхідні двері, вітражі, фасадні системи, вітрини, ліхтарі тощо), що пропускають видиме світло


Опір теплопередачі
- величина, що визначає здатність конструкції чинити опір тепловому потоку, що через неї проходить, та є зворотньою до коефіцієнту теплопередачі


Теплопровідність
- кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (с) при стаціонарному градієнті температур 1К/м


Коефіцієнт теплопередачі
- коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температур середовищ, що їх розділяє конструкція, яка дорівнює 1 К


Теплоємність масова
- кількість теплоти, яку необхідно підвести чи відібрати від 1 кг матеріалу, щоб змінити його температуру на 1 К


Коефіцієнт теплостійкості
- коефіцієнт, що визначає величину зміни температури у матеріалі при гармонійній зміні температури зовнішнього середовища з періодом 24 год.


Коефіцієнт паропроникності
- коефіцієнт, що визначає кількість вологи, що передається у вигляді пари через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при одиничному градієнті перепаду парціальних тисків водяної пари (1 Па/м)


Коефіцієнт повітро-проникності
- коефіцієнт, що визначає кількість повітря, що передається через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при одиничному градієнті перепаду тисків повітря (1 Па/м)


Коефіцієнт тепловіддачі
- коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, яка сприймається чи віддається одиницею площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температури середовища і температури поверхні конструкції, яка дорівнює 1 К


Коефіцієнт теплозасвоєння
- Коефіцієнт, що визначає зміну температури матеріалу при його розташуванні в конструкції, при гармонійній зміні температури зовнішнього середовища з періодом 24 години


Основне поле конструкції
- масив огороджувальної конструкції, що визначає її опір теплопередачі і не має теплопровідних включень


Теплопровідне включення
- елемент огороджувальної конструкції, що розташований в її об’ємі паралельно напрямку теплового потоку, який має термічний опір менший від термічного опору основного поля більш ніж на 20 %


Термічна неоднорідність
- наявність зон загальною площею більш ніж 2% від внутрішньої поверхні конструкції з температурами, відмінними від середньозваженої температури основного поля більше ніж на 2 0С


Термічно однорідна огороджувальна конструкція
- одношарова чи багатошарова огороджувальна конструкція, що не має у своєму об’ємі теплопровідних включень


Термічно неоднорідна огороджувальна конструкція
- огороджувальна конструкція окремого приміщення, що має у своєму об’ємі теплопровідні включення, які призводять до термічної неоднорідності


Багатошарова огороджувальна конструкція
- огороджувальна конструкція, що складається по своєму перерізу з шарів матеріалу, теплофізичні характеристики яких відрізняються одне від одного не менше ніж на 20%


Приведений опір теплопередачі
- середньозважений по площі опір теплопередачі термічно неоднорідної огороджувальної конструкції, в якому враховується двомірний перенос теплоти у перерізі конструкції і який визначається на підставі розрахунків чи результатів випробувань конструкції


Лінійний коефіцієнт теплопередачі
- коефіцієнт теплопередачі термічно неоднорідної огороджувальної конструкції, що враховує кількість теплоти, що передається через теплопровідне включення при різниці температур середовищ, що розділяє конструкція, в 1 К, яка приведена до 1 м довжини теплопровідного включення і визначається на підставі розрахунків чи результатів випробувань конструкцій


Розрахункові умови експлуатації
- розрахункові температура і вологість матеріалу, які визначають перенесення тепла і вологи через матеріал при його експлуатації в огороджувальних конструкціях


Термомодернізація
- комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій і забезпечення їхньої відповідності чинним нормам


Теплостійкість конструкції
- властивість конструкції зберігати відносну стабільність температури при коливаннях теплового потоку


Теплостійкість приміщень
- властивість конструкцій приміщення зберігати відносну стабільність температури приміщення при коливаннях температури оточуючого середовища та теплової енергії на опалення


Замкнений повітряний прошарок
- прошарок, що надійно огороджений від повітря приміщення чи вулиці конструктивними шарами зі спеціальною герметизацією притворів і швів

Енергетична ефективність будинку
- властивість теплоізоляційної оболонки будинку та його інженерного обладнання забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови приміщень при фактичних або розрахункових витратах теплової енергії на опалення будинків


Питомі витрати теплової енергії
- показник енергетичної ефективності будинку, що визначає витрати теплової енергії на забезпечення оптимальних теплових умов мікроклімату в приміщеннях і відноситься до одиниці опалюваної площі або об’єму будинку


Клас енергетичної ефективності
- рівень енергетичної ефективності будинку за інтервалом значень питомої витрати теплової енергії на опалення будинку за опалювальний період


Відбивна ізоляція
- дво- або тришаровий матеріал, до складу якого входить теплоізоляційний шар з теплопровідністю не більше 0,05 Вт/(м К) з приформованим до його поверхні тонкого шару (шарів) матеріалів з високою відбивною властивістю (коефіцієнт чорноти 0,04-0,05 )


Коефіцієнт скління
- відношення площі світлопрозорих конструкцій до загальної площі фасадної частини будинку


Термін ефективної експлуатації (розрахункова довговічність) теплоізоляційних виробів
- експлуатаційний період, протягом якого вироби зберігають свої теплоізоляційні властивості на рівні проектних показників, що підтверджується результатами лабораторних випробувань і зазначено в умовних роках експлуатації (терміну служби)

3. КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРIОДУ

КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРIОДУ

4. ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ І СПОРУД В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при температурі tв
tв ≤ 12 ˚C 12 < tв ≤ 24 ˚C tв > 24 ˚C

Сухий φв < 60 φв < 50 φв < 40
Нормальний 60 ≤ φв ≤ 75 50 ≤ φв ≤ 60 40 ≤ φв ≤50
Вологий 75 <φв 60 < φв ≤75 50 < φв ≤60
Мокрий - 75 < φв 60 < φв

5. Вузол сполучення балконної плити та зовнішніх стінових панелей

Вузол сполучення балконної плити та зовнішніх стінових панелей

1) керамзитобетон, =1200 кг/м3.
2) залізобетон, =2500 кг/м3.
3) Цементно-піщаний (далі -ЦП) розчин, =1600 кг/м3.
4) ЦП штукатурка, =1600 кг/м3.
5) опоряджувальний шар, =1800 кг/м3.
6) гіпсова плита, =1200 кг/м3.
7) повітряний прошарок.

6. Вузол кутового сполучення стінових панелей

Вузол кутового сполучення стінових панелей

1) керамзитобетон, =1200 кг/м3.
2) залізобетон, =2500 кг/м3.
3) ЦП розчин, =1600 кг/м3.
4) ЦП штукатурка, =1600 кг/м3.
5) опоряджувальний шар, =1800 кг/м3.

Вузол горизонтального стику стінових панелей у рівні міжповерхового перекриття (горизонтальный шов)

Вузол горизонтального стику стінових панелей у рівні міжповерхового перекриття (горизонтальный шов)

1) керамзитобетон, =1200 кг/м3.
2) залізобетон, =2500 кг/м3.
3) ЦП розчин, =1600 кг/м3.
4) ЦП штукатурка, =1600 кг/м3.
5) опоряджувальний шар, =1800 кг/м3
6) гіпсова плита, =1200 кг/м3.
7) повітряний прошарок.Вузол вертикального стику зовнішніх стінових панелей з внутрішніми стіновими панелями (Вертикальный шов)

Вузол вертикального стику зовнішніх стінових панелей з внутрішніми стіновими панелями (Вертикальный шов)

1) керамзитобетон, =1200 кг/м3.
2) залізобетон, =2500 кг/м3.
3) ЦП розчин, =1800 кг/м3.
4) ЦП штукатурка, =1600 кг/м3.
5) опоряджувальний шар, =1800 кг/м3.


alpinist.at.ua © uteplenie-kvartir

Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz